Tuesday, March 25, 2008

OUPA SE OOGAPPELS

VAUDETTE EN BOETIE BY DIE WERK. HULLE MOET HULLE SELF BESIG HOU. HULLE HET 7 UUR PAP GEEET, 9 UUR WEER BOXIE PAP, EN ELF UUR BROOD EN CHIPS.
GAAN EK HULLE VOL KRY, HULLE LAAT MY BAIE AAN JULLE DINK WAT ALTYD HONGER WAS.
.

1 comment:

Anonymous said...

Hi
You have a great blog!
Let me invite you and
everyone you want to:
eBambi
Present yourself
and meet your friends.
Join now:
http://www.ebambi.com